Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard | Buitenschoolse opvang & Peuteropvang / Voorschool

Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard

De SCKB biedt kleinschalige peuteropvang/voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en BSO van 4-13 jaar.

Onder onze locaties staan de mogelijkheden in uw omgeving.

Bij de Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard is iedereen van harte welkom! Wat uw achtergrond of levensovertuiging ook is; iedereen is uniek en krijgt bij ons de liefde en aandacht die je verdient.

-Kleinschalige peuteropvang in de dorpskernen-

De Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard is een organisatie die vanuit haar christelijke identiteit streeft naar een respectvolle en liefdevolle omgang met elkaar. De SCKB biedt ieder kind veiligheid en geborgenheid, zodat elk kind op zijn eigen tempo en niveau kan ontwikkelen en ontplooien. Onze bekwame pedagogisch medewerkers ondersteunen en begeleiden uw kind(eren) in zijn eigen ontwikkelproces. Onze kinderopvang streeft naar een goede samenwerking met ouders.

De SCKB respecteert ieder kind zoals het is. Alle kinderen krijgen bij ons de gelegenheid om door middel van een stimulerende ontwikkelomgeving te leren. Door te spelen, ontwikkelen kinderen zich in hun omgang met anderen. De SCKB  biedt kinderen een veilige en vertrouwde groepsomgeving, waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan. Een kind ontwikkelt zich van nature op zijn eigen manier. Het kind is hierbij steeds het uitgangspunt. Daarnaast streven wij naar een goede samenwerking met ouders.

De pedagogisch medewerkers van de SCKB ondersteunen en begeleiden de kinderen in het eigen ontwikkelproces en zijn zich bewust van hun verantwoordelijke en veelzijdige taak. Zij gaan liefdevol met de kinderen om en benaderen kinderen positief. Ze kijken en luisteren goed naar het kind en leren de kinderen respectvolle omgangsvormen aan. Er wordt gewerkt vanuit christelijke normen en waarden, die bijdragen aan een liefdevolle en veilige sfeer binnen onze locaties. Onze werkwijze is vormgegeven in het pedagogisch beleid.

-Kleinschalige kinderopvang in de dorpskernen-

Kom erbij!

Bekijk het laatste nieuws

Inschrijven

Hartelijk dank voor uw interesse in de voorschool of de BSO van de Stichting Christelijk Kinderopvang Bommelerwaard.

Voor welke locatie wilt u uw (pleeg)kind inschrijven?